Zorgcoördinatie - zorgoverleg

Thuiszorg kan, ook in zware zorgsituaties, een volwaardig alternatief zijn voor een opname in een woonzorgcentrum. Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen zoals de professionele hulpverleners, de mantelzorgers en de patiënt is een voorwaarde.
'Goede samenwerking' wil dan ook zeggen 'goed overleggen' wat er nodig is en wie welke taken op zich neemt. De overlegorganisator kan dit overleg organiseren. Zij kan ook informatie geven over verschillende mogelijkheden, hulpmiddelen en eventuele tussenkomsten en voordelen.