Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevenden

Deze tegemoetkoming kent u misschien als de vroegere “zorgverzekering”.
Nu spreekt men van Zorgbudget voor Zwaar Zorgbehoevende. Wordt ook wel mantelzorg- of thuiszorgpremie genoemd.

De premie bedraagt 130 euro per maand en is niet belastbaar.

Voorwaarden

  • Men heeft een hoge zorgnood, zoals ouderen in een woonzorgcentrum of personen die thuis veel ondersteuning nodig hebben.
  • Je kan enkel van deze premie genieten als je ook bent aangesloten bij de Vlaams sociale bescherming. Hiervoor betaal je elk jaar een zorgpremie.
  • Er is geen leeftijdsgrens vooropgesteld.

Procedure

Voor personen die verblijven in een woonzorgcentrum zal de aanvraag automatisch gebeuren.
Personen die nog thuis wonen kunnen, mits voldoende zorgnood een aanvraag doen.
De Maatschappelijk Assistente zal aan hand van een schaal de zorgbehoevendheid meten.
Je aanvraag kan gebeuren bij je ziekenfonds of bij de thuiszorgdienst van het OCMW Beringen.