Zonnepanelen in een straat met laanbomen

Regelmatig krijgt de dienst groen vragen om bomen te verwijderen of drastisch te snoeien omdat bewoners zonnepanelen geplaatst hebben of willen plaatsen. In veel gevallen houdt men geen rekening met de bestaande toestand. Daardoor werpen bomen hun schaduw op het dak en zo verliezen de panelen aan rendement. Uiteraard draagt lokale energieopwekking bij aan de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie. Anderzijds vormen bomen een belangrijke meerwaarde voor de leefomgeving zoals verkoeling in de zomermaanden, luchtzuiverende eigenschappen, natuurverbindingen, rustgevend karakter, waterbufferend vermogen, verstrooiend geluid, verkeersgeleiding, ...

Stad Beringen heeft een aantal richtlijnen opgesteld om eventuele discussies te vermijden. Uitgangspunt is de bestaande situatie. Bij nieuwe aanplantingen wordt er rekening gehouden met bestaande installaties en wordt de standplaats en de boomkeuze per locatie grondig bekeken. Bij bestaande laanbeplantingen kan de investeerder vooraf de impact van de bestaande situatie inschatten en kunnen enkel in onderling overleg bepaalde maatregelen worden genomen.

Voorwaarden

Wat kan niet?Er worden geen bomen geveld, er worden geen bomen drastisch teruggesnoeid, zelf snoeien aan laanbomen is niet toegestaan.

Wat kan wel?

Uitlichten van de kroon kan (maar met behoud van de vorm van de boom), opsnoeien van de onderste takken van de boom in verhouding stam- en kroonlengte, verwijderen van eventuele klimop in de boom.

Kosten

Geen kosten.

Externe links