Zitdagen FOD Financiën 2023

Op 7, 8 en 12 juni 2023 kan je op het Stadhuis terecht voor het invullen van je personenbelasting.

Procedure

Je maakt een afspraak:

  • aan het onthaal van het Stadhuis
  • via het algemeen nummer
  • online

Wat meebrengen

Naar jouw afspraak breng je mee:

  • je identiteitskaart
  • relevante documenten (Belgische loon- of pensioenfiches zijn digitaal beschikbaar.): vb. attesten kinderopvang, betalingsbewijzen voor hypothecaire woonleningen, ...
  • jaaropgaven of overzichten van eventuele buitenlandse inkomsten (bezoldigingen of pensioenen)

Doe jij de belastingaangifte voor een andere persoon? Dan breng je ook mee:

  • een kopie van de identiteitskaart
  • een ingevulde volmacht

Kostprijs

Deze zitdagen zijn gratis.