Woonproblemen

Ben je tijdelijk dakloos of dreig je dakloos te worden, bijvoorbeeld omdat je woning onbewoonbaar is verklaard of kan je door sociale of familiale omstandigheden niet meer in je woning terecht, dan kan je beroep doen op OCMW Beringen.

Voorwaarden

  • je bent inwoner van Beringen of op het grondgebied verblijvend
  • je bent dakloos of zonder huisvesting of dreigt dit binnenkort te worden

Kosten

Opvang in daklozenopvang, crisisopvang, vluchthuis: kosten via berekening met een dagbedrag. Geen kosten voor inschrijving bij het Sociaal Verhuurkantoor.

Al onze medewerkers hebben beroepsgeheim. Ze mogen met anderen niet spreken over wat zij zien en weten over jou en je gezin.

Je neemt contact op met de sociale dienst van OCMW Beringen. Een maatschappelijk assistent(e) bekijkt de situatie samen met jou en zoekt mee naar een oplossing voor je huisvestingsproblemen. We zoeken samen met jou naar een oplossing op maat, bijvoorbeeld opvang in een centrum voor daklozen, een vluchthuis, crisisopvang. 

Meenemen

Je identiteitskaart en documenten die je (dreigende) dakloosheid bewijzen zoals vonnis huurverbreking, vonnis of dagvaarding uithuiszetting, …