Controle woonkwaliteit (huurder)

Een (huur)woning moet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen; ze moet veilig en gezond zijn om in te wonen. Is dit niet het geval, kan de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.
De Vlaamse Codex Wonen van 2021 legt maatregelen vast om de woningkwaliteit van woningen in het Vlaamse Gewest te garanderen.

De minimale woningkwaliteitsnormen zijn van toepassing op alle woningen in het Vlaamse Gewest. Woningen die niet voldoen aan deze minimale normen kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Voldoet jouw huurwoning niet aan de kwaliteitsnormen? Meld het ons via het meldpunt woningkwaliteit.

Voor verhuurde, te huur gestelde of ter beschikking gestelde woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen, geldt bijkomend dat door de verhuurder of de ter beschikking steller een misdrijf wordt gepleegd. Het bezitten van een verkrotte woning of kamerwoning is niet strafbaar. Het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen ervan wel.

De strafrechtelijke procedures.

Verhuurders die een verkrotte woning verhuren krijgen een heffing van het Vlaamse gewest.

Om een woningonderzoek aan te vragen, maak je een afspraak bij het woonloket. Je bezorgt ons best zo veel mogelijk documenten (foto's, verslagen, briefwisseling...) over de toestand en gebreken. Dit onderzoek is gratis.

We doen een vooronderzoek en geven je advies over de te ondernemen stappen. Als de gebreken ernstig zijn zal Wonen Vlaanderen een technisch onderzoek van de woning doen. Wonen Vlaanderen adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. De burgemeester hoort de betrokken partijen en neemt een eindbeslissing.