Wonen in de mijncité - infotraject

Het masterplan Beringen Mijn stelt dat er nood is aan een kwalitatief en divers woningaanbod binnen de mijncité. Er is doorheen de jaren een spanningsveld ontstaan tussen erfgoed, beeldkwaliteit, leefbaarheid en comfort. Er is een nood aan betere woningkwaliteit in Beringen-Mijn. De woningen in de cité zijn doorgaans verouderd en voldoende technisch en energetisch niet meer aan de comfortnormen. Met het traject wonen in de Mijncité willen we inzetten op 3 verschillende fronten; informeren, ondersteunen en (renovatie) begeleiding op maat aanbieden.

Om de realisatie van dit project te waarborgen, werd er een trajectteam met Rimo, Dubolimburg, Stebo, Huurderssyndicaat en SVK (Sociaal Verhuurkantoor) samengesteld. Voor het infotraject zijn er 3 flyers ontwikkeld met de basisinformatie rond thema's renoveren, woningkwaliteit en verhuren.