Wilsverklaring tot euthanasie

Met een wilsverklaring euthanasie verklaar je schriftelijk je wens dat een arts euthanasie toepast volgens de voorwaarden in de euthanasiewet wanneer je zelf niet meer in staat bent om je wil te uiten. De uitvoering hiervan geldt alleen als er sprake is van een onomkeerbare coma. De positieve wilsverklaring kan je laten registreren op het Stadhuis. Een negatieve wilsverklaring, geldig voor alle andere ernstige medische aandoeningen, kan je enkel registreren bij een arts.

Maak een afspraak - wilsverklaring euthanasie

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) en handelsbekwaam bent.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

 • volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
 • uit vrije wil
 • in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden

Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die de behandelend arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt als hij of zij hiernaar vraagt. Het document wordt ondertekend door de aanvrager, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen, met vermelding van dezelfde datum bij elke betrokkene.

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de persoon:

 • lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
 • niet meer bij bewustzijn is

en deze toestand onomkeerbaar is.

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:

 • verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig
 • verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Je kunt verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

Je kan altijd contact opnemen met de sociale dienst als je de verschillende aspecten van euthanasie wil bespreken of wanneer je graag meer informatie wil over dit onderwerp. Een afspraak maken kan via het algemeen nummer.

Procedure

Je maakt een afspraak

 • online
 • via het algemeen nummer
 • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • een volledig ingevuld en ondertekend formulier

Kostprijs

De registratie is gratis.