Wilsverklaring tot euthanasie

Met een wilsverklaring tot euthanasie (positieve wilsverklaring) verklaar je schriftelijk je wens dat een arts euthanasie toepast – volgens de voorwaarden in de euthanasiewet – wanneer je zelf niet meer in staat bent om je wil te uiten. De uitvoering hiervan geldt alleen als er sprake is van een onomkeerbare coma. De positieve wilsverklaring kun je laten registreren op het gemeentehuis. Een 'negatieve' wilsverklaring geldig voor alle andere ernstige medische aandoeningen kun je enkel afsluiten bij een arts. 

Voorwaarden

Je kan een wilsverklaring opstellen als je meerderjarig (of ontvoogd minderjarig) en handelsbekwaam bent.

De wilsverklaring is geldig wanneer ze is opgesteld:

- volgens een wettelijk voorgeschreven modelformulier
- uit vrije wil
- in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden

Euthanasie kan alleen worden uitgevoerd als de patiënt:

- lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening
- niet meer bij bewustzijn is
- en deze toestand onomkeerbaar is.

Je kan altijd contact opnemen met de sociale dienst als je de verschillende aspecten van euthanasie wil bespreken of wanneer je graag meer informatie wil over dit onderwerp. Een afspraak met hen maken kan op het nummer T 011 44 90 00.

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

De geldigheid hangt af van de datum van verklaring:
  • Verklaringen gedateerd vanaf 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig.
  • Verklaringen gedateerd tot en met 1 april 2020 blijven slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Je kunt verklaringen met beperkte geldigheid altijd omzetten naar een nieuwe verklaring van onbeperkte duur.

Aanpak

Je kan het formulier voor een wilsverklaring downloaden of afhalen bij de dienst burgerzaken van uw gemeente. De wilsverklaring moet worden opgesteld in het bijzijn van twee meerderjarige getuigen waarvan er minstens één geen materieel voordeel heeft bij het overlijden.

Je kan in de wilsverklaring één of meer vertrouwenspersonen aanwijzen die als het zover is de behandelende arts op de hoogte brengen van de wil van de patiënt.

Het document moet worden gedateerd en ondertekend door de opsteller, de getuigen en de eventuele vertrouwenspersonen.

Wil je de wilsverklaring bij uw gemeentebestuur laten registreren, dan moet je hiervoor een afspraak maken.

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken.

Meenemen

- Ingevuld en ondertekend formulier
- Je identiteitskaart

Maak een afspraak - euthanasie