Wijziging van het ministerieel besluit tot uitbreiding van de aanduiding van een schutkring in functie van wolvenschade.

Hierbij informeren we u graag dat minister Demir de schutkring heeft verlengd, waardoor ook niet-professionele paarden- en rundveehouders (verder) gebruik kunnen maken van subsidies voor wolfwerende maatregelen vanuit ANB.

De huidige schutkring is geldig tot en met 29 februari 2024.