Wijk-werken

Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week klusjes laat uitvoeren door een werkzoekende. De wijk-werker wordt opgevolgd door een begeleider van de VDAB of het OCMW. Je vergoedt hem of haar met wijk-werkcheques.
Het doel van wijk-werken is om werkzoekenden terug te activeren op de arbeidsmarkt.

Wie kan een wijk-werker inschakelen?

  • privépersoon
  • gemeente
  • OCMW
  • onderwijsinstelling
  • land- en tuinbouwbedrijf
  • vzw of niet-commerciële vereniging

Je betaalt de wijk-werker met één wijk-werkcheque per gewerkt uur (cfr. dienstencheques).
De prijs van een wijk-werkcheque bedraagt 7,45 euro. Als privépersoon zijn de wijk-werkcheques fiscaal aftrekbaar.

Bekijk hier welke klusjes een wijk-werker mag uitvoeren.

Meld je aan via www.vdab.be/wijk-werken om gebruik te maken van een wijk-werker.
Aangemeld? Dan bezorgt je wijk-werkorganisator je een gebruikersovereenkomst.

Contactpersoon: Godelieve Vanspauwen, godelieve.vanspauwen@vdab.be of M 0478/83 08 75 elke namiddag van 13.30 tot 16.30 uur.