Wettigen handtekening

Het wettigen van een handtekening is de bevestiging van een handtekening op een document. Op deze manier weet je dat de handtekening op het document behoort aan de persoon wiens naam erbij vermeld staat. Deze wettiging zegt niets over de inhoud van het document.

Maak een afspraak - wettigen handtekening

Voorwaarden

 • de persoon van wie de handtekening gewettigd moet worden, moet zijn woonplaats in een Belgische gemeente hebben
 • het document moet altijd in het Nederlands, Frans of Duits zijn opgesteld

De handtekening kan niet gewettigd worden als:

 • ze aangebracht is op een blanco document
 • ze geen enkel doeleinde dient, het mag dus niet gaan om een louter private akte
 • de tekst niet verstaanbaar is
 • het document klaarblijkelijk gebruikt kan worden voor immorele, bedrieglijke of strafbare doeleinden
 • het een kopie van een handtekening betreft

Procedure

Je maakt een afspraak

 • online
 • via het algemeen nummer van het Stadhuis
 • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • het document waarop de handtekening moet gewettigd worden
 • als je de handtekening van iemand anders laat wettigen, moet je (een kopie van) de identiteitskaart van die persoon, met overeenkomde handtekening.meebrengen

Kostprijs

Het wettigen van een handtekening is gratis.

Uitzonderingen

Voor Belgen of vreemdelingen die niet in België wonen kan een handtekening enkel gewettigd worden bij de dienst Legalisatie van de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken