Wettigen handtekening

Het wettigen van een handtekening is het bevestigen dat de handtekening die op een document voorkomt de handtekening is van de persoon van wie de naam erbij vermeld staat. Deze wettiging zegt niets over de inhoud van het document.

Voorwaarden

  • persoonlijk aanmelden; de handtekening moet in aanwezigheid van de medewerker geplaatst worden ofwel moet de identiteitskaart voorgelegd worden zodat de medewerker de handtekening op het document kan vergelijken met die op de identiteitskaart; beide handtekeningen moeten identiek zijn aan elkaar
  • de persoon die zijn handtekening wil laten wettigen, moet zijn woonplaats in de gemeente hebben
  • de handtekening mag niet aangebracht zijn op een blanco document

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Een wettiging van een handtekening gebeurt aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking.

Meenemen

Je identiteitskaart.