Wettelijke samenwoning

Wettelijk samenwonen is het samenleven van twee personen die de verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. De wetgever heeft de mogelijkheid willen bieden een officieel karakter te geven aan de vormen van feitelijke samenwoning ten einde een relatieve juridische zekerheid te verzekeren voor de samenwonenden. Indien wettelijke samenwoners een betere bescherming wensen dan de wet bepaalt, dan kunnen zij een samenwoningscontract laten opstellen door de notaris. Door de invoering van de wettelijke samenwoning worden enkele basisregels van het huwelijk overgenomen.

Wil je samenwonen met iemand zonder wettelijk verblijf? Mail eerst alle gegevens over beide partners naar burgerzaken@beringen.be om na te vragen welke documenten hiervoor nodig zijn.

Maak een afspraak - wettelijke samenwoning

Voorwaarden

 • wettelijke samenwoning staat open voor alle ongehuwd samenwonende koppels, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap
 • ook personen zonder wettelijk verblijf kunnen in aanmerking komen voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoning, neem eerst via mail contact op met de dienst om na te vragen wat hiervoor nodig is
 • beide contractanten moeten ongehuwd zijn en niet gebonden door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning
 • zij moeten de intentie hebben om te gaan samenwonen op hetzelfde adres

Procedure

De verklaring moet schriftelijk gebeuren tegen ontvangstbewijs. Beide partners komen samen naar de dienst burgerzaken, burgerlijke stand om een verklaring af te leggen.
De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan of de voorwaarden vervuld zijn en of de verklaring alle door de wet opgelegde gegevens vermeldt. Deze verklaring wordt dan geregistreerd in het bevolkingsregister.

Je maakt een afspraak

 • online
 • via het algemeen nummer
 • aan het onthaal van het Stadhuis

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

 • in onderlinge overeenstemming via een schriftelijke verklaring die beiden moeten tekenen op onze dienst
 • éénzijdig door één van de partners via een schriftelijke verklaring op onze dienst. Opgelet! Diegene die de samenwoning beëindigt, moet de kosten van de deurwaarder betalen. Dit bedrag moet via Bankcontact tijdens de afspraak betaald worden.
 • door het huwelijk van één van de partners
 • door het overlijden van één van de partners

Wat meebrengen

Je identiteitskaart

Kostprijs

Geen kosten behalve bij een éénzijdige beëindiging.

Meer info

Als je al wettelijk samenwonend bent, kan je hiervan een attest aanvragen

 • via het thuisloket
 • via mail
 • op afspraak aan het loket burgerlijke stand, via het algemeen nummer