Werkingssubsidie cultuurverenigingen

Verengingen die lid zijn van de stedelijke cultuurraad Beringen komen mogelijk in aanmerking voor het ontvangen van een werkingssubsidie. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn opgenomen in het subsidiereglement sociaal-culturele verenigingen stad Beringen.

De vereniging

  • is lid van de stedelijke cultuurraad Beringen
  • is opgericht door uitsluitend private personen die geen beroeps-, winst- of handelsdoeleinden hebben
  • bestaat minstens twee jaar
  • heeft een werking die hoofdzakelijk gericht is op het Beringse gemeenschapsleven
  • dient jaarlijks voor 1 maart een aanvraag in bij de stedelijke cultuurdienst en levert hiervoor de nodige documenten aan
  • organiseert activiteiten voor de leden of voor een breed publiek

De aanvraag voor een werkingssubsidie gebeurt via het daarvoor bestemde aanvraagformulier en dient uiterlijk voor 1 maart van het lopende kalenderjaar bezorgd te worden aan de de dienst cultuur. De vereniging vraagt telkens subsidie aan voor het daarop volgende jaar. Het college van burgemeester en schepenen beslist over het toekennen van de werkingssubsidie. De beslissing wordt per brief aan de vereniging kenbaar gemaakt.