Wegenis en riolering in de Keiveldstraat

Voor de Keiveldstraat is een dossier opgemaakt voor de aanleg van gescheiden riolering en de vernieuwing van het wegdek. De eigenaars van de woningen zijn verplicht om hun riolering gescheiden aan te leggen tot op de grens met het openbaar domein. Dit wil zeggen dat het regenwater en het vuil water in aparte leidingen gebracht wordt om ter hoogte van de straat aan te sluiten in een aparte leiding voor regenwater en voor vuilwater. De aannemer zal de aansluitputjes hiervoor plaatsen.
Voor de uitvoering van deze werken op privé eigendom krijgen de bewoners ondersteuning van een afkoppelingsadviseur van Fluvius. Hij zal iedere woning individueel bezoeken om samen een afkoppelingsplan op te stellen.
De bermen worden aangelegd zodat het oppervlaktewater zo veel mogelijk kan infiltreren.
Het dossier wordt uitgevoerd in samenwerking met Fluvius. Fluvius betaalt de kosten voor de aanleg van de riolering. De nieuwe wegenis wordt aangelegd op kosten van de stad.