Wegenis en riolering AMWD fase 2

Aanleg Klarinetstraat

Het dossier voor de aanleg van de tweede fase wegenis en riolering aan het Academiepark in Koersel is gegund aan de aannemer V & V - INFRA BVBA van Diest.

De werken omvatten de aanleg van de Klarinetstraat die een verbinding zal maken tussen de Harpstraat en de Pastorijstraat.

In de Pastorijstraat zal het kruispunt met de Leliestraat en de nieuwe Klarinetstraat verhoogd aangelegd worden.

De werken zijn van start gegaan op 25 november 2019. 

Uitvoeringstermijn : 50 werkdagen.

De werken zullen plaatselijke hinder veroorzaken.

Voor het maken van de aansluiting op de hoofdriolering in de Pastorijstraat zal de Pastorijstraat een week afgesloten worden en wordt een omleiding voorzien.

Ook wanneer het verhoogde kruispunt  Pastorijstraat - Leliestraat - Klarinetstraat wordt aangelegd zal er een omleiding voorzien worden.