Wegen- en rioleringswerken

Jaarlijks wordt er een groot budget voorzien in de begroting om gemeentewegen te onderhouden of te renoveren. Voorlopige herstellingen, zoals het vullen van gaten gebeuren door de stedelijke werkplaatsen.

Voor de onderhoudswerken (zoals asfaltwerken of betonherstellingen) worden bestekken opgemaakt en deze werken worden na aanbesteding uitgevoerd door een externe aannemer.

Naast deze onderhoudswerken is er ook een programma voor de rioleringswerken. Deze werken worden in samenwerking met Fluvius uitgevoerd. Een rioleringswerk kan gesubsidieerd worden door de Vlaamse milieumaatschappij en heeft daardoor soms een lang doorloopproces. Het zoneringsplan voor de riolering kan je hier raadplegen. Wil je zien of er riolering voorzien is voor je woning of mogelijk een individuele behandelings installatie (IBA), dan raadpleeg je best deze link.  Wanneer er een IBA voorzien is, kan je doorgaans rekenen op een tussenkomst van Fluvius.

Om te weten of de aanleg of aanpassing van de riolering in je straat voorzien is in het rioleringsprogramma en wat de stand van zaken is kan je ook steeds terecht bij stad Beringen.