Wegberm

Stad Beringen onderhoudt ongeveer 620ha aan wegbermen. 

De bermen worden volgens een bermbeheersplan beheerd.
Hierin zijn de verschillende maaiperiodes vastgelegd. 

 • In het buitengebied zijn er 2 periodes vastgelegd:
  • 20 juni – 15 juli: netheidsstrook van 1m
  • 15 oktober – 15 november: volledige berm met gracht. 
 • In de bebouwde omgeving zijn er 3 beurten vastgelegd: 
  • 1 mei – 15 juni  
  • 20 juni – 15 juli 
  • 1 oktober – 1 november 

Het gras dat vlak tegen de grens van draad, schutting of gevels staat is te beheren door de aangelanden. 

Schade aangericht door de bermmaaier wordt rechtstreeks met de aannemer afgehandeld. 

Toch nog een melding meld het dan hier