Wat is mantelzorg

Mantelzorg wordt gezien als een vorm van informele zorg en ondersteuning oftewel niet-professionele zorg en ondersteuning.
Volgens onderzoek door de Vlaamse overheid telt Vlaanderen meer dan 600.000 mantelzorgers.

Mantelzorgers zijn personen die zorg bieden aan iemand die omwille van ziekte, handicap, ouderdom of een psychische kwetsbaarheid ondersteuning nodig heeft. De mantelzorger heeft een vertrouwensrelatie of een nauwe affectieve relatie met de persoon voor wie hij/zij zorgt. Als mantelzorger kan je zorgen voor je buur, je partner, je kind, je ouder, je vriend… 

Er zijn in Vlaanderen en Brussel 6 verenigingen voor gebruikers en mantelzorgers.
Gebruikers en mantelzorgers kunnen zich gratis lid maken van een mantelzorgvereniging.
Ze geven leden advies, informatie en komen over voor gedeelde belangen. Deze 6 verenigingen zijn erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid. 

Al deze 6 verenigingen vormen het Vlaams mantelzorgplatform en zijn medebeheerder van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg.

Net zoals elke persoon verschillend is, bestaat er geen definitie van "de mantelzorger".
Dit kunnen personen zijn die actief zijn in het beroepsleven of personen actief in het vrijwilligersleven, mannen en vrouwen, maar ook volwassenen en jongeren. Naar schatting zijn 1 op de 5 scholieren jonge mantelzorger. Hoe divers deze groep ook is, willen we graag de uitdaging aangaan om voor iedereen aanbod te creëren.

Zo kunnen mantelzorgers beroep doen op financiële ondersteuning, maar ook andere vormen van ondersteuning.

Indien men voldoet aan vooropgestelde voorwaarden kan men financiële ondersteuning bekomen via de Vlaamse en Federale overheid. Sedert april 2021 biedt ook stad en OCMW Beringen een mantelzorgpremie onder bepaalde voorwaarden.

Andere ondersteuningsvormen kunnen verkregen worden via de thuiszorgdienst van het OCMW, erkenning als mantelzorger via de ziekenfondsen of mutualiteiten, ...