WATERPUT

Tijdens rioleringswerken op het marktplein in 1995 kwam een oude waterput tevoorschijn, die vermoedelijk voor meerdere eeuwen als openbare pompplaats gebruikt werd.
De put staat reeds ingetekend op de Ferrariskaart (1771-1778).
De bovenste baksteenlagen gaan dieper in de putwand over in natuursteen.
Als je over de Markt loopt, zie je op de grond nog een plaatje waar de vroegere waterput zich bevond.
De historische foto’s kunnen je misschien helpen om het plaatje te vinden!

Bronnen

  • Archeologienota Beringen, herinrichting centrum, rapport 944
  • Kiosk Heemkunde Beringen-Paal
  • Memorandum Beringen