Wateroverlast

In juli 2021 hebben we in Beringen kennisgemaakt met de gevolgen van hevige regenval.
De hulpverleningszone Zuidwest-Limburg heeft maar liefst 40 interventies moeten uitvoeren om water te pompten uit kelders, woonkamers, garages, …
De hulpverleningszone moet echter zoveel mogelijk ontzien worden, zodat zij ingeschakeld kunnen worden bij echte noodsituaties.
Hoe kunnen we dit voorkomen en wat kunnen wij hieraan doen?

Wat kan je zelf doen?

Haal je eigen zandzakken!
Je kan op een limburg.net-recyclagepark lege zandzakjes aankopen. De zakjes worden per set van 10 stuks verkocht voor de prijs van 5 euro. Per jaar en per gezin kan je 40 stuks aankopen. Bij de aankoop van de zakjes ontvang je een fiche met info.

Voorzie een voorraad zand, zodat je de zandzakken kan vullen wanneer het nodig is.
Dreigt een beek of rivier in je buurt te overstromen, dan kan je de zakken vullen en klaarleggen om er je deuren, ramen, poorten, … mee afdekken.
Leg eerst een soort grondzeil, bouw dan met je zandzakken een muurtje, plooi de zijkanten van het zeil over je muurtje en duw de randen onderin vast.

Laat hemelwater zoveel mogelijk infiltreren op het eigen terrein.
Waterdoorlatende opritten en tuinen spelen hier een belangrijke rol.
In B-Magazine editie maart 2023 kon je reeds lezen dat onze stad deelneemt aan het Vlaams kampioenschap tegelwippen, waarbij we zoveel mogelijk verharding willen vervangen door groen.

 • Voorzie aparte afvoerleidingen voor afval- en regenwater, waarbij het hemelwater wordt afgekoppeld van het afvalwater. Hierdoor daalt de druk op de riolering.
 • Vang het regenwater op, bv. door de afvoerbuizen van regenwater op je dak aan te sluiten op een regenton of regenwaterput. Dit water kan je eventueel zelfs gebruiken om het toilet door te spoelen, om te poetsen, …
 • Werken met waterkerende schotten voor je deuren, ramen, poorten: voorspellen ze hevige regenval of woon je in overstromingsgebied van een rivier waar het water uitzonderlijk hoog staat: dan kun je de schotten al klaarzetten of installeren.

Wat doen wij voor jou?

Oplossen van wateroverlast door het bijkomend aanleggen of aanpassen van RWA-leidingen (leidingen voor regenweerafvoer).

Enkele voorbeelden hiervan die momenteel uitgevoerd worden:

    • Meerstraat
    • Molendijk
    • August Cuppensstraat
    • Orgelwinningstraat

Projecten die op langere termijn gepland zijn:

    • Langeneikenstraat
    • Industrieweg

Projecten die onlangs zijn uitgevoerd:

    • Heesterweg
    • Kampweg
    • Langeveldstraat - Vreevijverstraat

De Dienst Noodplanning en Crisisbeheersing Limburg heeft onderstaande flyer ontworpen die je helpt bij de voorbereiding op overstromingen en wateroverlast.