Waterlopen

Je kan niet zomaar werken uitvoeren aan een waterloop. In de meeste gevallen heb je hiervoor een machtiging van de provincie nodig.

Waterlopen – ingeschreven in de Atlas der Waterlopen – worden onderverdeeld in categorieën. Grachten, beken, rivieren en kanalen zijn allemaal waterlopen. De beheerder wordt bepaald door de categorie of het gebied waartoe de waterloop behoort. De beheerder van een waterloop is onder meer verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van een waterloop.

Wil je weten wie de beheerder is van een waterloop? Zoek het op via de website van de Vlaamse overheid.

Voor vragen rond bouwen langs een waterloop, werken uitvoeren aan een waterloop, een boom die in de beek gevallen is of een andere vraag, kan je terecht bij het meldpunt water.