Wat is het fonds?

In je vrije tijd kan je even ontspannen, ontmoet je nieuwe mensen, ontdek en ontwikkel je nieuwe talenten. Jammer genoeg heeft niet iedereen de mogelijkheid om deel te nemen aan vrije tijd. Soms zijn keuzes beperkt, omwille van financiële, praktische of andere redenen. 

Dankzij de basisfinanciering en ondersteuning van de lokale overheid vonden tal van Beringenaren de weg naar een vrijetijdsactiviteit. Maar de nood is hoog.  

Met het Iedereen UIT fonds kan je vanaf nu, met jouw donatie echt een verschil maken.
Zo steun je een kind, een gezin in onze stad. Zo willen we iedereen laten sporten, cultuur beleven, naar de jeugdvereniging gaan en zich creatief ontwikkelen. Want iedereen verdient vrije tijd.  

Dit project is mogelijk dankzij een samenwerking met Horizont VZW.
Om dit te doen is een verband met publieke en private partners op niveau van Beringen belangrijk.  

  • Stad Beringen: Voorziet een basisfinanciering en de inbedding in het lokaal beleid. 
  • Horizont vzw: Beheert het fonds en zorgt dat mensen, met minder financiële middelen, zo weinig mogelijk drempels ervaren om gebruik te maken van het fonds.  
  • Sport, cultuur en jeugd: De leden van de organisaties/verenigingen zijn begunstigde. De organisaties helpen in de toeleiding. Ze kunnen ook jaarlijks een fundraising activiteit organiseren.  
  • Donateurs: Naast de basisfinanciering van de lokale overheid krijgen donateurs de kans om mensen in de eigen stad te steunen.  

Via het Rap op stap loket kunnen, mensen met een beperkt budget, terecht met vragen over deelname aan vrije tijd. Onder bepaalde voorwaarden is terugbetaling van vrije tijd mogelijk.  

Het fonds maakt projecten om drempels naar vrije tijd te verlagen een haalbare kaart.  

Jaarlijks rapporteren we over de realisaties van het fonds.
Zo weet ook jij wat er gebeurt met jouw bijdrage.