Vuurwerk

Wie vuurwerk wil afsteken is verplicht schriftelijke toestemming van de burgemeester te vragen.

Voorwaarden

De vergunning minstens één maand vooraf aanvragen. Een vergunning wordt enkel afgeleverd aan erkende vuurwerkmakers. Er wordt een veiligheidsdossier opgemaakt. Het advies van de brandweer wordt opgevraagd.

Aanpak

Je bezorgt, na het maken van een afspraak, het volledig dossier aan de verantwoordelijke. We vragen advies aan de brandweerdienst. Bij gunstig advies kan de toestemming door de burgemeester opgemaakt worden.

De vergunning wordt je per mail toegestuurd. Politie en brandweer ontvangen een afschrift.

Meenemen

  • veiligheidsplan en gegevens van de vuurwerkmaker
  • plan van de locatie met aanduiding van plaats van het vuurwerk afgestoken wordt, gebouwen in de buurt, opstelling publiek
  • verzekeringsattest burgerlijke aansprakelijkheid