Vrijwilligers & artiesten

Sinds 2006 is er een wettelijk vrijwilligersstatuut dat vrijwilligers beschermt zonder al te veel administratieve lasten op te leggen aan de organisaties. Meer info vind je via de website over de vrijwilligerswetgeving.

Wil je artiesten vergoeden? Hier krijg je alle mogelijkheden netjes op een rij.
Sinds 1 januari is het platform artist@work gelanceerd. Kunstenaars zijn vanaf heden verplicht een kunstenaarskaart te hebben en te werken via het platform. Als organisator ben je verplicht die kunstenaarskaart op te vragen als je werkt via de kleine vergoedingsregeling (KVR).