Voorschotten op sociale uitkeringen

Heb je een ziekte-of werkloosheidsuitkering, rust- of overlevingspensioen of andere uitkering aangevraagd, maar laat de goedkeuring van het dossier op zich wachten?  

De sociale dienst kan indien nodig een voorschot op je uitkering verlenen.  
Deze voorschotten zullen nooit hoger liggen dan het bedrag leefloon, ook al heb je recht op een hogere uitkering.  

Zodra het dossier van je uitkering is goedgekeurd, betaal je de bekomen voorschotten terug.     

Hoe aanvragen: 

Maak een afspraak op de sociale dienst

Meenemen naar je afspraak: 

  • identiteitskaart 
  • bewijs aanvraag uitkering en eventueel verdere briefwisseling 
  • bankkaart