Voornaamswijziging

Als Belg, erkende vluchteling, staatloze of transgender kan je een voornaamswijziging aanvragen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats.

Voorwaarden

Je kan een voornaam laten wijzigen als:

 • je Belg, erkende vluchteling, staatloze of transgender bent
 • de nieuwe voornaam niet voor verwarring zorgt
 • de nieuwe voornaam de verzoeker niet kan schaden
 • de nieuwe voornaam anderen niet kan schaden

Procedure

Om je voornaam te veranderen contacteer je de burgerlijke stand van

 • de gemeente waar je bent ingeschreven (of de gemeente waar het kind is ingeschreven als het gaat over een verzoek van een minderjarige)
 • de gemeente waar je laatst was ingeschreven, als je niet meer in België bent gedomicilieerd
 • de stad Brussel, als je nooit in België bent gedomicilieerd

Om de procedure van voornaamswijziging op te starten moet je het aanvraagformulier invullen, ondertekenen en indienen op de dienst burgerzaken. De ambtenaar van de burgerlijke stand zal een beslissing nemen over de aanvraag binnen een periode van 3 maanden.

Als de beslissing van de ambtenaar van de burgerlijke stand positief is, dan zullen alle akten van de burgerlijke stand, waar je naam in voorkomt, automatisch aangepast worden.
In het rijksregister worden dan ook alle wijzigingen ingevoerd in je dossier. Daarna word je uitgenodigd om een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs en eventueel paspoort aan te vragen. Er zijn ook instanties die je zelf moet verwittigen zoals vb. bank, school, nutsbedrijven, werkgever,… 

Je maakt een afspraak

 • online
 • via het algemeen nummer
 • aan het onthaal van het Stadhuis

Wat meebrengen

 • ingevuld aanvraagformulier
 • je identiteitskaart (of een kopie ervan)
 • indien je niet in België geboren bent, moet je een afschrift van de geboorteakte voorleggen. Bij gebrek aan een geboorteakte: een plaatsvervangend document (vb. een geboorteattest van het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen)

Kostprijs

De procedure van voornaamswijziging in Beringen kost 50 euro. 

De kosten voor een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs en eventueel paspoort vallen ook ten laste van de aanvrager.