Voorlopige identiteitskaart van Belg (+12-jarigen)

De toekenning van een voorlopige identiteitskaart aan +12-jarigen in geval van verlies of diefstal van een elektronische identiteitskaart of Kids-ID is nog uitzonderlijk mogelijk bij de centrale diensten van FOD Binnenlandse Zaken.
 

Voorwaarden

De voorlopige identiteitskaart wordt enkel nog afgeleverd door FOD Binnenlandse Zaken onder volgende voorwaarden:
  • de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedures voor een elektronische identiteitskaart
  • de onmogelijkheid om een paspoort te bekomen via spoedprocedure
  • de verloren/gestolen identiteitskaart moet nog geldig zijn

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

  • De burger meldt zich aan bij de gemeente met de documenten van de reeds geboekte reis.
  • De gemeente controleert de mogelijkheden om een elektronische identiteitskaart of paspoort via spoedprocedure aan te vragen. Indien dit onmogelijk blijkt wordt de afgifte van een voorlopige identiteitskaart overwogen.
  • De burger ontvangt een aanvraag om een voorlopige identiteitskaart.
  • Met dit document, het attest van verlies/diefstal van de identiteitskaart en een foto gaat de burger naar FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel).

Meenemen

  • het attest van verlies/diefstal
  • de documenten van de geboekte reis
  • een recente pasfoto