Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Voor categorie B zijn er twee verschillende modellen

 • voorlopig rijbewijs mét begeleider: dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar; een nieuw exemplaar is verkrijgbaar nadat het vorige drie jaar verlopen is, op voorwaarde dat je opnieuw slaagt voor het theoretisch examen
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: het is 18 maanden geldig en niet verlengbaar of hernieuwbaar; een nieuw exemplaar is verkrijgbaar nadat het vorige drie jaar verlopen is, op voorwaarde dat je opnieuw slaagt voor het theoretisch examen

Voor de overige categorieën (uitgezonderd categorie AM en G) bestaat een voorlopig rijbewijs met een geldigheidsduur van 12 maanden. Het is niet verlengbaar en niet hernieuwbaar voor dezelfde categorie binnen een periode van drie jaar na afloop van de geldigheidsduur. Voor bepaalde categorieën is het verplicht praktisch rijonderricht te volgen in een erkende rijschool, alvorens je het voorlopig rijbewijs kunt aanvragen.

Voorwaarden

Voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider)
 • minimum 18 jaar zijn
 • geslaagd zijn voor het theorieexamen sinds minder dan drie jaar
 • minstens 20 uur praktijklessen gevolgd te hebben in een erkende rijschool en een bekwaamheidsattest gekregen hebben
 • maximum twee passagiers vervoeren die minstens acht jaar houder zijn van een rijbewijs cat. B
 • niet rijden tijdens de weekendnachten van 22.00 uur tot 06.00 uur en op de vooravond van feestdagen en de feestdagen zelf
Voorlopig rijbewijs M36 (met begeleider)
 • minimum 17 jaar zijn
 • geslaagd zijn voor het theorieexamen sinds minder dan drie jaar
 • mag enkel sturen met de begeleider(s) vermeld op het voorlopig rijbewijs; er mag geen bijkomende passagier mee rijden
 • de begeleider moet gedurende minstens acht jaar houder zijn van een rijbewijs cat. B en mag de laatste drie jaar geen rijverbod hebben opgelopen. 

Kosten

De kostprijs voor een voorlopig rijbewijs is 20 euro.

Bijzonderheden

Na drie werkdagen kan je je voorlopig rijbewijs afhalen. Dit mag door iemand anders afgehaald worden, zolang die persoon een volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager bij zicht heeft.

Aanpak

Je kan je aanmelden aan het loket van dienst burgerzaken, sectie rijbewijzen.

Meenemen

 • je identiteitskaart
 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier om een voorlopig rijbewijs; de begeleider(s) moeten ook tekenen; kan de begeleider zelf niet aanwezig zijn breng dan een kopie van zijn/haar identiteitskaart mee.
 • het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (enkel voor een voorlopig rijbewijs M18)