Voorlopig rijbewijs

Een voorlopig rijbewijs is een leerdocument dat je de toelating geeft om met een voertuig op de openbare weg te rijden als voorbereiding op het praktisch rijexamen.

Maak een afspraak - aanvraag voorlopig rijbewijs

Voor categorie B zijn er twee verschillende modellen:
 • voorlopig rijbewijs met begeleider: dit is 36 maanden geldig en niet verlengbaar
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider: dit is 18 maanden geldig en niet verlengbaar

Als jouw voorlopig rijbewijs verlopen is, moet je drie jaar wachten (wachttijd) voor je opnieuw een voorlopig rijbewijs kunt aanvragen voor dezelfde categorie. Je kan wel eenmalig een nieuw type voorlopig rijbewijs (model 12) aanvragen).

Nieuw type voorlopig rijbewijs (12 maanden)

Het voorlopig rijbewijs (model 12) is 12 maanden geldig. Je kan het slechts eenmalig aanvragen nadat je 6 uur rijles hebt gevolgd in een erkende rijschool en dit kan bewijzen met een getuigschrift. De 6 uren rijles moeten gevolgd zijn nadat je voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) is verlopen. Je moet ook beschikken over een geldig theorie-examen.

Op het voorlopig rijbewijs model 12 moeten één of twee begeleiders weergegeven worden.

Dit nieuwe voorlopig rijbewijs zorgt voor een extra kans tijdens de wachtperiode van drie jaar. Zodra de wachtperiode van drie jaar verstreken is, kan je een nieuw voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of zonder begeleider (18 maanden) aanvragen.

Wachtperiode van drie jaar

Wil je tijdens de wachttijd toch het praktijkexamen afleggen zonder een voorlopig rijbewijs model 12 aan te vragen? Je moet dan het theorie-examen opnieuw afleggen en minstens 6 uur praktijkles volgen bij een erkende rijschool. Daarna kan je het examen afleggen met de rijschool. Je moet ook een attest (bijlage 4) kunnen voorleggen dat aangeeft hoeveel maanden oefening je al achter de rug hebt. Dat attest kan je bij je stadsbestuur verkrijgen.

Voor de overige categorieën (uitgezonderd categorie AM en G) bestaat een voorlopig rijbewijs (model 3) met een geldigheidsduur van 12 maanden. Het is niet verlengbaar en niet hernieuwbaar voor dezelfde categorie binnen een periode van drie jaar na afloop van de geldigheidsduur. Voor bepaalde categorieën is het verplicht praktisch rijonderricht te volgen in een erkende rijschool, alvorens je het voorlopig rijbewijs kunt aanvragen.

Voorwaarden

Voorlopig rijbewijs M18 (zonder begeleider):

 • minimaal 18 jaar zijn
 • minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theorie-examen
 • minstens 20 uur praktijklessen gevolgd hebben in een erkende rijschool en daarvoor een bekwaamheidsattest kunnen voorleggen
 • maximaal twee passagiers vervoeren die minstens acht jaar houder zijn van een rijbewijs cat. B
 • niet rijden tijdens de weekendnachten van 22.00 uur tot 06.00 uur en op de vooravond van feestdagen en de feestdagen zelf

Voorlopig rijbewijs M36 (met begeleider):

 • minimaal 17 jaar zijn
 • minder dan 3 jaar geleden geslaagd zijn voor het theorie-examen
 • rijden mag alleen met de begeleider(s) vermeld op het voorlopig rijbewijs; er mag geen bijkomende passagier meerijden
 • de begeleider moet gedurende minstens acht jaar houder zijn van een rijbewijs cat. B en mag de laatste drie jaar geen rijverbod hebben opgelopen. 

https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-b/vormingsmoment-voor-begeleiders

Procedure

Je maakt een afspraak

 • online
 • via het algemeen nummer
 • aan het onthaal van het Stadhuis

De datum voor het afhalen van je rijbewijs wordt je meegedeeld bij de aanvraag.

Indien je zelf niet kan komen, vraag dan bij de aanvraag meteen een volmachtformulier. Iemand anders dan jijzelf mag met het volledig ingevuld formulier en een kopie van jouw identiteitskaart je rijbewijs komen afhalen.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor een voorlopig rijbewijs; de begeleider(s) moeten ook tekenen; kan de begeleider zelf niet aanwezig zijn breng dan een kopie van zijn/haar identiteitskaart mee. De aanvrager tekent 1x aan de voorkant en 5x aan de achterkant.
 • het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (enkel voor een voorlopig rijbewijs M18)
 • een recente pasfoto

Kostprijs

Een voorlopig rijbewijs kost 25 euro.