Voorlopig bewijs van identiteit voor kinderen -12 jaar

De toekenning van een voorlopig bewijs van identiteit in geval van verlies/diefstal/vernietiging van een Kids-ID is nog uitzonderlijk mogelijk bij de centrale diensten van FOD Binnenlandse Zaken in Brussel.

Voorwaarden

De afgifte van een voorlopig bewijs van identiteit is mogelijk onder volgende voorwaarden:
- de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedures voor de aanvraag van een Kids-ID
- de onmogelijkheid om gebruik te maken van de spoedprocedure voor de aanvraag van een paspoort
- de verloren of gestolen identiteitskaart moet nog geldig zijn

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

  • De burger meldt zich op afspraak aan bij de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven in de bevolkingsregisters met de documenten van de geboekte reis
  • De medewerker controleert de mogelijkheden om een elektronische identiteitskaart of een paspoort aan te vragen via spoedprocedure
  • De burger ontvangt een aanvraag om een voorlopige identiteitskaart
  • Met dit aanvraagformulier, het attest van verlies/diefstal/vernietiging van de Kids-ID en een foto gaat de burger naar FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Park Atrium, Koloni├źnstraat 11, 1000 Brussel.

Meenemen

  • het aanvraagformulier
  • het attest van verlies/diefstal/vernietiging
  • een pasfoto
  • de documenten van de geboekte reis