Voor wie is de vaccinatie en wanneer?

Wie kan zich laten vaccineren?

 • Iedereen die in België gedomicilieerd is, kan zich in België laten vaccineren.
 • Voor bepaalde moeilijk bereikbare groepen zal men via respectieve NGO’s te werk gaan (bv. daklozen).
 • Voor buitenlanders die in België werken worden momenteel oplossingen gezocht en afspraken gemaakt, ook met de buurlanden. 

Zal iedereen gevaccineerd kunnen worden tegen COVID-19?

In het begin zullen er onvoldoende vaccins zijn om iedereen te vaccineren, maar het is wel de bedoeling dat iedereen de kans krijgt om zich te laten vaccineren. Daarom zijn er prioritaire groepen bepaald op basis van wetenschappelijke adviezen en een maatschappelijk debat. Deze strategie is intussen in de hoogste versnelling geschakeld.
Lees meer over de volgorde van vaccineren. De doelstelling is om minstens 70% van de bevolking te vaccineren. 
 

Moeten kinderen gevaccineerd worden tegen COVID-19?

Er zijn geen gegevens beschikbaar van vaccinatie bij kinderen. Enkele fase 3 studies liepen vanaf de leeftijd van 16 jaar en daarom kan er met het Pfizer-vaccin vanaf de leeftijd van 16 jaar gestart worden. Studies lopen momenteel in jongere leeftijdsgroepen zodat we dan binnenkort voldoende gegevens hebben om een aanbeveling te kunnen maken over vaccinatie bij kinderen.
 

Ik ben zwanger of heb een kinderwens. Mag ik me laten vaccineren?

Volgens de Hoge Gezondheidsraad is het veilig voor zwangere vrouwen om zich te laten vaccineren zowel met het vaccin van Pfizer, Moderna als dat vanAstraZeneca. Het gaat immers telkens om niet-levende vaccins:

Vaccinatie als je zwanger bent, is vooral aangewezen als je 

 • een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld als je in de zorgsector werkt; 
 • een hoger risico loopt op een ernstige vorm van COVID-19 wegens bepaalde onderliggende aandoeningen. 

Wil je zwanger worden, dan kan je ook gevaccineerd worden.  

Je kan je zwangerschap uitstellen tot na de tweede vaccinatie, tenzij je  

 • een hoger risico loopt om besmet te worden met het coronavirus, bijvoorbeeld vrouwen die werken in de zorgsector; 
 • een hoger risico loopt op een ernstige vorm van COVID-19 wegens bepaalde onderliggende aandoeningen. 

Als je na de eerste vaccinatie zwanger raakt, zal de tweede dosis worden toegediend afhankelijk van jouw specifieke situatie na 3, 4 of 12 weken (afhankelijk van het vaccin)  of na de bevalling.

Lees het advies van de Hoge Gezondheidsraad over inzake SARS-CoV-2-vaccinatie met behulp van een boodschapper RNA-vaccin of adenovirusgebaseerd vaccin van zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven.

Ik heb allergie. Mag ik het vaccin krijgen?

Je krijgt beter geen vaccinatie als je ernstige allergische reacties (bv. anafylactische reacties) hebt ontwikkeld op één van de bestanddelen van het vaccin. Bespreek dit verder met je huisarts.
De vaccins zelf bevatten geen bewaarmiddelen. Het dopje van het flacon van de vaccins bestaat niet uit latex. Mensen met een latexallergie mogen dus gerust het vaccin toegediend krijgen. 
 

Mag ik het coronavaccin krijgen als ik (chronisch) ziek ben?

 • Bij milde symptomen laat je je toch best vaccineren.
 • Ben je echt ziek of weet je dat je besmet bent met het coronavirus, dan stel je de vaccinatie beter uit tot 2 weken na genezing. Bij twijfel vraag je best raad aan je (huis)arts.  
 • Heb je een ernstige of langdurige ziekte, dan is vaccinatie tegen COVID-19 sterk aanbevolen om je te beschermen tegen ernstige complicaties als gevolg van COVID-19. Een chronische aandoening vormt geen contra-indicatie voor de COVID-19-vaccinatie.

Ik ben risicopatiënt. Wanneer word ik gevaccineerd?

Behoor je tot een risicogroep, dan kom je aan de beurt vlak na de 65-plussers. Momenteel schat men in dat dat ongeveer in maart zal zijn.
Wanneer het aan jouw beurt is, zal je een uitnodiging tot vaccinatie ontvangen van je lokaal bestuur. De vaccinatie zelf zal doorgaan in een vaccinatiecentrum in jouw buurt.
 

Ik ben mantelzorger of PAB-assistent. Wanneer word ik gevaccineerd?

 • Als je als mantelzorger of PAB-assistent in een zorgvoorziening werkt, kan je gevaccineerd worden wanneer de zorgverleners van de voorziening aan de beurt zijn.
 • Als je privé als mantelzorger of PAB-assistent werkt, dan word je gevaccineerd samen met de rest van de brede bevolking.
 
 

Externe links