Visiekaders

De stad hanteert een aantal visiekaders voor het beoordelen van specifieke aanvraag zoals een carportconstructie of alternatieve woonvormen. Hieronder vind je een lijst van de visiekaders.