Verzekeringen

Ook al neem je als organisator de nodige voorzorgen, toch kan er altijd iets misgaan.
Om je in te dekken tegen de verschillende risico's die aan het geven van een fuif verbonden zijn, moet je vooraf een aantal verzekeringen afsluiten.