Verzakkingen/losse delen graf

We onderscheiden 2 types van verzakkingen op begraafplaatsen:

Type 1: verzakking grasstrook 

Bij veel regenval kunnen er verzakkingen in de grasstroken ontstaan.
Dit is ten laste van de stad en kan je hier melden.
Geef bij de melding duidelijk aan over welke begraafplaats het gaat en over welk graf (namen en datums + foto).  

Type 2: verzakking grafsteen 

Een verzakking bij een grafsteen is ten laste van de nabestaande.
Uitzondering hierop is indien kan aangetoond worden dat er een probleem is met de voorziene fundering van de stad.
Toch een melding meld het dan hier