Vervoerspijpleiding

Ook in Beringen liggen er ondergrondse leidingen die brandstoffen vervoeren zoals propaan en aardgas of chemische producten die bestemd zijn voor industrieel gebruik. Er is bewust voor vervoer per pijpleiding gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veiligheidsgraad ervan in vergelijking met andere vormen van transport.
Preventie voorop.
Voor de veilige exploitatie van de leidingen gaan de beheerders in de eerste plaats preventief te werk. Zo inspecteren ze de leidingen om zeker te zijn dat ze in goede staat blijven. En mocht er zich toch bijvoorbeeld een lek voordoen, dan zijn zowel de beheerders als de gemeente en de hulpdiensten voorbereid om efficiënt in te grijpen. De beheerders van de vervoersleidingen zijn verenigd in Fetrapi.
Werken in het vooruitzicht? Meld je plannen.
Je moet je plannen altijd melden aan de netbeheerder als je werken in het vooruitzicht hebt. Dat kan snel en eenvoudig via de websites KLIM (Federaal Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt) of KLIP (Kabel- en Leidinginformatieportaal). Liggen er geen leidingen in de nabijheid, dan hoef je geen speciale voorzorgen te nemen. Als er wel leidingen in de nabijheid liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige plannen en instructies om beschadiging te vermijden.
Wat als je iets vreemds opmerkt?

Merk je in de buurt van een leiding iets abnormaals zoals een vreemde geur, een abnormaal geluid, de bodem die er anders uitziet, doe dan het volgende: 

  • rook niet en gebruik geen gsm in de onmiddellijke omgeving
  • zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas)
  • bel daarna de hulpdiensten op 112 en wacht op hun instructies
  • ga na via radio, televisie of internet na of er instructies worden gegeven door de lokale overheden