Verslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn