Verplichte keuring van een nieuwe of gewijzigde cv-installatie

Vóór je jouw centrale verwarming in gebruik neemt, ben je als eigenaar of verhuurder verplicht het centrale stooktoestel te laten keuren. Dit is van toepassing op elk centraal stooktoestel dat voor het eerst in gebruik genomen wordt, waarvan de ketel of brander vervangen is of dat verbouwd of verplaatst werd.
De verplichte keuring geldt voor installaties op gasvormige, vloeibare en vaste brandstoffen.

Voor de keuring van centrale stooktoestellen op gas of stookolie moet je beroep doen op een 'erkende technicus gasvormige brandstof'.
Voor centrale stooktoestellen op vaste brandstof (hout, pellets, steenkool,...) contacteer je een geschoolde vakman.

De technicus zal tijdens de keuring nagaan of de installatie goed en veilig werkt en of er geen gezondheidsrisico’s zijn (bv. CO-vergiftiging). Hij stelt je stooktoestel goed af en controleert daarna of de verbranding milieuvriendelijk en energiezuinig gebeurt, zodat je bespaart op je energiefactuur. 

Na de keuring krijg je van de technicus een keuringsrapport, dat aangeeft of je het centrale stooktoestel mag gebruiken. Het keuringsrapport bestaat uit een verslag van de keuring en een verbrandingsattest. Op het rapport moeten altijd de naam, het erkenningsnummer en de handtekening staan van de erkende technicus die de keuring heeft uitgevoerd.
In geval van verhuur bezorgt de verhuurder steeds een kopie van het keuringsrapport aan de huurder.

Op 20 juli 2018 nam de Vlaamse regering enkele beslissingen die het gebruik van fossiele brandstoffen voor woningverwarming moeten verminderen, maar zijn nog niet definitief goedgekeurd:

  • vanaf 2021 zijn stookolieketels (via de EPB-regelgeving) niet meer toegelaten bij nieuwbouw en bij ingrijpende energetische renovaties
  • woningen in nieuwe verkavelingen krijgen vanaf 2021 geen aansluiting meer op aardgas. Alternatieven zijn een warmtepomp of aansluiten op een warmtenet.