Verkoop vuurwerk of andere springstof - aanvraag vergunning opslag

Kleinhandelaars moeten voor de opslag van feest- of seinvuurwerk beschikken over een opslagvergunning voor een opslagplaats E. Voor een opslagplaats van feestvuurwerk met meer dan 25 kg pyrotechnisch sas heb je een klasse 1 vergunning nodig. Opslag tot maximum 25 kg pyrotechnisch sas vereist een klasse 2 vergunning. 

De aanvraag klasse 1 wordt ingediend bij de Bestendige Deputatie van het provinciebestuur. Die voor klasse 2 bij de dienst lokale economie van het stadsbestuur. Deze laatste aanvraag wordt voor advies overgemaakt aan de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie. Dit advies in bindend. Het stadsbestuur reikt de vergunningen uit na ontvangst van een gunstig advies.

Er mag in de winkel feest- en seinvuurwerk opgeslagen worden met in totaal maximum 4 kg erin vervatte pyrotechnische sas. De producten moeten reglementair verpakt zijn en bewaard worden in een gesloten kast. 

De hoeveelheden zijn bepaald in de opslagvergunning.

Wanneer de globale toegelaten stock meer dan 4 kg bedraagt, moet de resterende opslag in een apart lokaal gebeuren.

Bovendien is een milieuvergunning klasse 3 verplicht voor de opslag van springstoffen die beperkt is tot het verbruik van 3 arbeidsdagen. Indien meer opslag dan heb je zelfs een milieuvergunning klasse 2 nodig.

Voorwaarden

Meer uitleg over de voorwaarden en wettelijke bepalingen kan je terugvinden op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Kosten

Geen kosten.

Aanvraag

Om een vergunning te krijgen voor opslag en verkoop van feestvuurwerk vraag je een vergunning aan bij het stadsbestuur indien de maximum hoeveelheid erin vervatte pyrotechnische sas 25 kg bedraagt.

Je voegt ook een detailplan toe van de inrichting en een beschrijving van de opslagruimte en de voorziene veiligheidsmaatregelen.