Verkiezingen oktober 2024 - FAQ

Uitnodigingsbrief

Ik heb een digitale en een fysieke uitnodigingsbrief?
Er zal aan de kiezer gevraagd worden om de uitnodigingsbrief voor te leggen, samen met een identiteitsdocument. Dit kan ofwel de uitnodigingsbrief per post zijn, ofwel een weergave van de digitale uitnodigingsbrief in de eBox, ofwel een afdruk van de digitale uitnodigingsbrief ofwel een duplicaat van de uitnodigingsbrief.
Let wel, om een volmacht te kunnen uitoefenen voor de verkiezingen van 13 oktober 2024 zal een volmachtkrijger steeds zijn eigen afgestempelde papieren oproepingsbrief moeten voorleggen.  

Mag ik het stembureau binnen met een digitale uitnodigingbrief?
Ja. Fysieke uitnodigingsbrieven zijn alleen nodig om te kunnen stemmen bij volmacht en omwille van stempel op uitnodigingsbrief als bewijs van uitgebrachte stem.

Ik ben mijn uitnodigingsbrief verloren, wat moet ik doen?
Stad Beringen biedt een digitaal duplicaat aan via de eBox. Anderzijds kan u een fysiek duplicaat afhalen op het stadhuis tijdens de openingsuren en op de dag van de verkiezing in een stembureau tot sluiting van de stembureau. De uitnodigingsbrieven zullen uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen verzonden worden per post, vroeger naar het stadhuis komen heeft geen zin.
Let wel, om een volmacht te kunnen uitoefenen voor de verkiezingen van 13 oktober 2024 zal een volmachtkrijger steeds zijn eigen afgestempelde papieren uitnodigingsbrief moeten voorleggen. Dit kan een print zijn van uw uitnodigingsbrief in uw eBox.

Ik heb geen uitnodigingsbrief gekregen?
De uitnodigingsbrieven zullen uiterlijk 15 dagen voor de verkiezingen verzonden worden per post. U kunt een duplicaat afhalen op het stadhuis tijdens de openingsuren en op de dag van de verkiezingen in een stembureau tot sluiting van de stembureaus. Of u kunt gebruik maken van uw digitale uitnodigingsbrief.

Ik ben verhuisd. Op mijn identiteitskaart staat reeds mijn nieuw domicilie, op mijn uitnodigingsbrief mijn oud adres. Waar mag ik stemmen?
De kiezerslijst wordt getrokken op 1 augustus 2024. Indien u voor die datum bent ingeschreven in Beringen, mag u in Beringen stemmen. Bent u ingeschreven na deze datum, zal u in uw vorige gemeente  moeten stemmen. 

Ik ben verhuisd en krijg een uitnodigingsbrief van de vorige bewoner. Wat moet ik doen?
U brengt de uitnodigingsbrief binnen bij de gemeente. U kunt ook op de uitnodigingsbrief het adres doorhalen en de brief terug op de post doen met de vermelding 'woont niet meer op het aangegeven adres'.

Personen die ambtshalve afgeschreven zijn, geen adres hebben of naar het buitenland verhuisd zijn, mogen die stemmen?
Neen, deze personen mogen niet stemmen en krijgen ook geen oproepingsbrief. Opgelet: iemand die pas na het opstellen van de kiezerslijsten (1 augustus 2024) naar het buitenland verhuisd is, kreeg wel nog een oproepingsbrief en moet deze bezorgen aan de gemeente.

Geen opkomstplicht meer

De afschaffing van de opkomstplicht

Kiezers zijn niet meer verplicht om te gaan stemmen voor de lokale en provinciale verkiezingen van 13 oktober 2024. Iedere kiesgerechtigde krijgt een uitnodigingsbrief (in plaats van een oproepingsbrief) om hun stem al dan niet uit te brengen in het stemhokje. 

Hoe moet ik geldig stemmen?
In Beringen is er een elektronische stemming. 

Wat als ik niet ga stemmen?
Wie wegblijft zonder geldige reden bij een verkiezing waar opkomstplicht geldt, riskeert in principe een geldboete van 40 tot 80 euro. Wie meerdere keren afwezig blijft, riskeert een boete tot 200 euro. 

VOLMACHT

Ik kan niet gaan stemmen, wat nu?
Er is geen stemplicht voor de verkiezingen op 13 oktober 2024. Wanneer u niet in persoon naar het stembureau kan, kan u een volmacht geven. Wil je meer informatie over de volmacht: zie deze pagina.

Ik ben een volmachtkrijger en moet een papieren uitnodigingsbrief meenemen Welke vorm moet deze hebben?

  • Ofwel originele schriftelijke uitnodiging om te stemmen.
  • Ofwel duplicaat aangevraagd en ontvangen via de gemeente schriftelijke uitnodiging om te stemmen.
  • Ofwel afdruk van de digitale uitnodiging  om te stemmen, die de kiezer in zijn eBox heeft ontvangen.

Meer info https://www.vlaanderen.be/vlaanderen-kiest/stemmen/naar-de-stembus/volmacht

Toegankelijkheid stembureau 

In Beringen is er in elk stembureau een stemhokje dat aangepast zodat personen met een handicap vlot kunnen stemmen. Bovendien zijn er aan elke stemlocatie parkeerplaatsen voorbehouden voor personen met een handicap.