Verkiezingen – Informatie

Heb je vragen over de regelgeving of procedures betreffende verkiezingen dan kan je terecht bij de dienst burgerzaken. Dat geldt voor vragen over
  • het verlenen van volmacht
  • oproeping als bijzitter
  • inschrijven van niet-Belgen als kiezers
  • afwezigheden
  • de plaats en inrichting van de stemburelen
  • enzovoort
 

Kosten

Geen kosten.

Bijzonderheden

Voor algemene informatie betreffende verkiezingen kan je terecht op de website van FOD Binnenlandse zaken.

Aanpak

Wil je informatie of heb je vragen stel die dan
  • aan het loket van dienst burgerzaken, sectie bevolking
  • via mail
  • telefonisch