Verkeerspark voor het 2e, 3e en 4e leerjaar

Ken je het verkeerspark al?

Het doel van het verkeerspark is om op een verantwoorde manier kinderen wegwijs te maken in het doolhof van verkeersborden en regels. Dat gebeurt in een veilige 
omgeving, waar, in een verkleinde versie, de meest voorkomende verkeerssituaties nagebootst worden.

De leerlingen van de lagere scholen van Beringen worden hier 
actief begeleid door de verkeersleraar. Het oefenen op het verkeerspark is de tussenstap tussen de verkeerslessen op 
school en de dagelijkse praktijk in het echte verkeer.

Wil je ook komen oefenen?

In de zomermaanden is het verkeerspark geopend tijdens 3 woensdagnamiddagen op 3/7, 31/7, 21/8 van 13.00 uur tot 17.00 uur. Kom vrijblijvend oefenen met je eigen fiets. Tot dan!

Verkeersles in het verkeerspark

De deskundige verkeerseducatie geeft les aan leerlingen van het tweede, derde en vierde leerjaar. De leerkrachten kunnen hiervoor het verkeerspark reserveren op woensdag, donderdag en vrijdag in de periode van begin september tot eind oktober. 

Indien de weersomstandigheden het niet toelaten om de sessies te laten doorgaan, kan de school de afspraak annuleren op T 011 44 97 63. De geannuleerde sessie proberen we in de periode maart-mei weer in te halen.

Schrijf jouw klas in voor het verkeerspark.

Vragen over deze les? Mail naar verkeerseducatie@beringen.be