Verkeersles voetganger in het verkeer voor het 1e leerjaar

De leerkrachten van het eerste leerjaar kunnen de verkeersleraar uitnodigen op school in de periode van begin november tot eind februari. 
De leerlingen krijgen dan een verkeersles over voetganger in het verkeer.

Schrijf jouw klas in voor deze verkeersles.

Vragen over deze les? Mail naar verkeerseducatie@beringen.be