Verkeersles verkeersveilige schoolomgeving voor het 5e leerjaar

De leerkrachten van het vijfde leerjaar kunnen de verkeersleraar uitnodigen op school in de periode van begin november tot eind februari. 
De leerlingen krijgen dan een verkeersles over de verkeersveilige schoolomgeving.

Schrijf jouw klas in voor deze verkeersles.

Vragen over deze les? Mail naar verkeerseducatie@beringen.be