Verkaveling of deling

Je kunt een perceel verdelen in kleinere percelen.

Voor het splitsen van een grond in minstens twee onbebouwde loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, is een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden nodig.

In het andere geval volstaat het een perceel te delen via de notaris (met advies van de stad). Een deling geeft geen garantie over de bebouwbaarheid van het lot. Dit kan eventueel verkregen worden met een stedenbouwkundig attest. Een stedenbouwkundig attest is nog geen vergunning om te mogen bouwen. Voor de werken met een vergunningsplicht blijft een omgevingsvergunning vereist.

Wil je de voorschriften van een verkaveling wijzigen, dan vraag je een bijstelling van de verkaveling aan.
Een verkaveling ouder dan 15 jaar is geen weigeringsgrond. Hiervan kan je afwijken volgens de algemene normen die gelden binnen de stad.
Maak een afspraak om na te gaan of je voorstel in aanmerking komt.