Verhogen bruggen Albertkanaal

Beringen en Paal-Tervant krijgen een hogere brug

De Vlaamse Waterweg nv verhoogt de bruggen over het Albertkanaal in Beringen en Paal-Tervant. Het verhogen van deze bruggen tot 9,10 meter en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal.

De nieuwe stalen boogbruggen worden gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

Nieuwe brug Beringen

De nieuwe brug wordt stroomopwaarts van de bestaande brug gebouwd (kant Hasselt). De brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m. Ook de wegen worden heraangelegd in nauwe samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Beringen. Er is extra aandacht voor de veiligheid van fietsers (aanleg van vrijliggende fietspaden, verknoping van fietspaden met het jaagpad en fietstunnel Lummenseweg).

Bij de werken aan de brug van Beringen wordt voorzien dat de Paalsesteenweg (N29) het Albertkanaal en de Kasteletsingel (N72) schuin kruist opwaarts van de bestaande brug. Hiervoor moeten de kruispunten Paalsesteenweg–Lummenseweg en Paalsesteenweg–Kasteletsingel heraangelegd worden. 

Timing werken brug Beringen

Vanaf augustus 2019 zijn de aanpassingswerken van de nutsmaatschappijen al in uitvoering.  In de loop van de maand september start de aannemer met de voorbereidende werken om het terrein bouwrijp te maken.

De hoofdwerken starten in het voorjaar 2020. In maart 2021 wordt de nieuwe stalen boogbrug ingevaren vanaf het montageterrein langs de Kasteletsingel. De bestaande brug wordt in september 2021 afgebroken. Daarna wordt het kanaal nog verbreed tot in de zomer van 2022.

Tijdens de werken zal het verkeer op de gewestwegen gehinderd worden maar er worden geen onderbrekingen van het doorgaande verkeer op de Paalsesteenweg of op de Kasteletsingel voorzien. De Lummenseweg (N717) wordt tijdens de zomer van 2021 onderbroken voor de realisatie van de fietstunnel.

Meer info: http://www.vlaamsewaterweg.be/brug-beringen

Nieuwe brug Paal-Tervant

De nieuwe brug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Ook deze brug wordt ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m. De wegen worden heraangelegd in nauwe samenwerking met de stad Beringen. Net zoals in Beringen centrum gaat er ruime aandacht naar de veiligheid van fietsers (verknoping van het jaagpad).

Timing werken brug Paal-Tervant

Ook bij de brug van Paal-Tervant zijn vanaf augustus 2019 al werken aan de nutsleidingen voorzien en worden aansluitend voorbereidende werken uitgevoerd. De hoofdwerken ter hoogte van de kanaaloevers starten omstreeks februari 2020. Omdat deze brug op dezelfde plaats als de huidige brug wordt gebouwd moet de brug vanaf september 2021 negen maanden worden onderbroken om de bestaande brug te kunnen vervangen. Na openstelling van de brug wordt de omgeving verder aangelegd. Het einde van de werken is voorzien in de zomer van 2022. 

Het vrachtverkeer vanuit de Scheepvaartstraat zal steeds in verbinding blijven met de Beverlosesteenweg om de kern van Tervant te ontzien van vrachtverkeer.

Meer info: http://www.vlaamsewaterweg.be/brug-paal-tervant

Minder hinder aanpak

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.

De werken aan de beide bruggen in Beringen en de brug van Lummen worden op elkaar afgestemd. Zo zal de onderbreking van de brug in Lummen (Genebosstraat) niet interfereren met deze van de Beverlosesteenweg in Tervant of de Lummenseweg (N717) in Beringen. De onderbreking van de Beverlosesteenweg wordt voorzien na de openstelling van de nieuwe Paalsesteenweg (N29) zodat de bijkomende verkeersdruk als een gevolg van de onderbreking kan worden omgeleid langs de vernieuwde brug in Beringen.

Update werken brug Beringen:

Vanaf maandag 11/01 tot maandag 8/02 zal het jaagpad op rechteroever ter hoogte van de brug in Beringen afgesloten zijn.
In deze periode worden de boogtorens gedemonteerd en afgevoerd via het jaagpad. Nadien worden de hangers van de brug geleverd en geplaatst waarbij er 300 tons kranen gepositioneerd zullen staan op het jaagpad.

Op vermoedelijk zondag 7/03 wordt de nieuwe brug ingevaren. Tijdens deze operatie wordt de brug verplaatst van het montageterrein naar een ponton en wordt het jaagpad afgesloten. Ook tijdens de voorbereidingswerkzaamheden die 1 à 2 weken zullen duren, wordt het jaagpad onderbroken.
Na het invaren van de brug op zal het jaagpad in principe weer ononderbroken beschikbaar zijn tot september 2021.