Verhogen bruggen Albertkanaal

In maart 2021 heeft de Vlaamse Waterweg NV de nieuwe stalen brug in Beringen succesvol geplaatst. De invaaroperatie was een technisch hoogstandje. De nieuwe boogbrug is 175 meter lang, 30 meter hoog en weegt ongeveer 2700 ton. 

Nieuwe brug Paal-Tervant

Het verhogen van de brug tot 9,10 meter en het plaatselijk verbreden van het Albertkanaal kadert binnen de opwaardering van het Albertkanaal. Dit groter project omvat het wegwerken van capaciteitsbeperkende knelpunten op het Albertkanaal. De nieuwe stalen boogbrug wordt gebouwd volgens het principe van de ‘generieke bruggen’ die op verschillende locaties langs het Albertkanaal gebruikt worden. Op termijn zullen meer dan 20 gelijkaardige bruggen volgens dit principe worden gebouwd.

De nieuwe brug wordt op dezelfde plaats als de huidige brug gebouwd. Ook wordt deze ongeveer 2 meter verhoogd tot 9,10 m doorvaarthoogte. Het kanaal wordt verbreed van 50 m naar 86 m. De wegen worden heraangelegd in nauwe samenwerking met de stad Beringen. Net zoals in Beringen centrum gaat er ruime aandacht naar de veiligheid van fietsers (verknoping van het jaagpad).

Timing werken brug Paal-Tervant

Ook bij de brug van Paal-Tervant zijn vanaf augustus 2019 al werken aan de nutsleidingen voorzien en worden aansluitend voorbereidende werken uitgevoerd. De hoofdwerken ter hoogte van de kanaaloevers starten omstreeks februari 2020. Omdat deze brug op dezelfde plaats als de huidige brug wordt gebouwd moet de brug vanaf september 2021 negen maanden worden onderbroken om de bestaande brug te kunnen vervangen. Na openstelling van de brug wordt de omgeving verder aangelegd. Het einde van de werken is voorzien in de zomer van 2022. 

Het vrachtverkeer vanuit de Scheepvaartstraat zal steeds in verbinding blijven met de Beverlosesteenweg om de kern van Tervant te ontzien van vrachtverkeer.

Meer info: http://www.vlaamsewaterweg.be/brug-paal-tervant

Minder hinder aanpak

Hinder bij werken kunnen we niet vermijden, maar wel beperken. De Vlaamse Waterweg nv is zich bewust van de impact die de werken op het verkeer hebben. Er wordt bij dit project dan ook belangrijke aandacht besteed aan minder hinder. Er is steeds overleg met de gemeenten waar de werken worden uitgevoerd en met andere stakeholders.