Verblijfskaart – Vreemdelingenkaart

Met een verblijfskaart kan je België vlot verlaten en weer binnenkomen. Zorg er wel voor dat je ook altijd in het bezit bent van een reisdocument van je land van herkomst, dit is immers verplicht. Erkende vluchtelingen moeten een reistitel aanvragen via het provinciehuis.

De geldigheidsduur hangt af van je verblijfsrecht. Ze bedraagt maximaal vijf jaar. Verlengingen zijn niet mogelijk: wanneer je kaart vervalt, moet je een nieuwe kaart laten aanmaken.

Bij een verhuis heb je geen nieuwe kaart nodig. Het volstaat dat je je aanbiedt bij het gemeente- of stadsbestuur waar je gaat wonen om je nieuwe adres te laten registreren.

Wanneer je jezelf aanmeldt, moet je altijd je paspoort en verblijfskaart meebrengen. Kom je voor de vernieuwing van je verblijfskaart? Dan moet je ook een pasfoto (max. 6 maanden oud) meebrengen. Je meldt jezelf altijd - ook voor het overmaken van documenten voor je verblijfsprocedure - in persoon aan. De dienst burgerzaken aanvaardt geen stukken verzonden via e-mail.

Maak een afspraak - aanvraag elektronische vreemdelingenkaart

Voorwaarden

bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders - beperkte duur

bewijs van Inschrijving in het vreemdelingenregister voor derdelanders - onbeperkte duur

verblijfskaart voor gevestigde vreemdeling of voor Zwitser met (duurzaam) verblijf

verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

verklaring van inschrijving voor Unieburgers met verblijf van meer dan drie maanden

verblijfskaart voor Unieburgers met duurzaam verblijf

verblijfskaart van familielid van Unieburger of Belg - procedure gezinshereniging

duurzaam verblijfskaart voor derdelands familielid van Unieburger of Belg

Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer 

Kostprijs

De kosten voor een verblijfskaart verschillen naargelang het type kaart.