Vellen van bomen op openbaar domein

Wanneer een boom op openbaar domein om één of andere reden geveld moet worden, dan meld je via groen@beringen.be. Ter plaatse wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn. Dit verslag wordt overgemaakt aan het schepencollege en achteraf word je op de hoogte gesteld van de beslissing.