Vellen van bomen die een acuut gevaar vormen voor de omgeving

Voor bomen die een acuut gevaar vormen voor de omgeving, kan er een snelprocedure gevolgd worden. Neem hiervoor telefonisch contact op.