Vastgoedinformatie platform

Verkoop of langdurige verhuur van een woning

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper. 

Iedereen die publiciteit maakt voor de verkoop of verhuur (meer dan negen jaar) van vastgoed, moet in de tekst van de publicatie (bijvoorbeeld een advertentie in de krant of op een website) bepaalde stedenbouwkundige informatie vermelden. Meestal worden hiervoor specifieke afkortingen gebruikt. 

Stedenbouwkundig uittreksel

Een notaris of vastgoedmakelaar voegt een stedenbouwkundig uittreksel toe aan de akten en overeenkomsten voor de verkoop of verhuur van een onroerend goed (grond, gebouw,...). Deze uittreksels geven de nodige stedenbouwkundige inlichtingen over het betrokken goed. 

Ze bevatten onder meer volgende informatie: 

 • een uittreksel uit het plannenregister – daarin staat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed (bijvoorbeeld landbouwgrond) 

 • een uittreksel uit het vergunningenregister – dat vermeldt of een stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd, bouwmisdrijf is vastgesteld, verkavelingsvergunning van toepassing is of voorkooprecht geldt 
 • stedenbouwkundige inlichtingen (vragenlijst) – daarin staat aanvullende informatie (bijvoorbeeld rooilijnplan, buurtwegen, erfdienstbaarheden,...) over het goed 

Vastgoedinformatieplatform

Vanaf 8 januari 2024 nemen we als stad Beringen ook het nieuwe Vastgoedinformatieplatform in gebruik. Voor jou als aanvrager betekent dit dat we vanaf 8 januari 2024 enkel nog aanvragen ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’ zullen behandelen die via het Vastgoedinformatieplatform gebeuren. Voor vastgoedmakelaars kan dit via RealSmart of het Vlaams portaal, voor notarissen via de IBOT-applicatie via het eNotariaat. Als burger kan je jou aanvraag doen via het vastgoedinformatieplatform.

Indien je aanvraag nog via het vroegere webloket, per email of post aangevraagd wordt zullen we die niet meer kunnen behandelen en verwijzen we je door naar het vastgoedinformatieplatform.  

Wat wijzigt er?  

 • De gemeentelijke retributie blijft verschuldigd en zal samen met de platformretributie afgerekend worden via de toepassing waar je de aanvraag lanceert. Meer info  
 • Het gemeentelijk retributiebedrag bedraagt 105 euro per kadastraal perceel. Er zijn geen uitzonderingen mogelijk op deze berekeningswijze.  
 • Het zal niet meer mogelijk zijn om dossiers ‘urgent’ te behandelen. Gelieve tijdig je aanvraag te doen, rekening houdend met een aflevertermijn van 30 dagen.  Met de komst van het Vastgoedinformatieplatform beogen we op termijn een snellere aflevertermijn.  
 • Het zal niet mogelijk zijn om ingediende dossiers nog te annuleren of wijzigen. Gelieve hiermee rekening te houden bij het indienen van je aanvraag.  
 • Indien je een fout opmerkt in een afgeleverde vastgoedinformatie, kan je ons hiervan binnen de maand op de hoogte brengen via vastgoedinformatie@beringen.be waarna je (kosteloos) een gecorrigeerde versie ontvangt.  
 • De afgeleverde vastgoedinformatie is één jaar geldig.  
 • Het zal niet langer mogelijk zijn om een onderdeel (bv. uittreksel plannen- en vergunningenregister) aan te vragen. Een dossier zal steeds alle inlichtingen bevatten waardoor je beter geïnformeerd wordt.  
 • Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Enkel voor inlichtingen waarvoor de gemeente de informatieverstrekker is, kan je ons bij inhoudelijke vragen contacteren via vastgoedinformatie@beringen.be .  

Navigeer door de gebruikersomgeving voor alle informatie over het platform zoals de aangeboden informatie in het product ‘Vastgoedinlichtingen voor overdracht’.  

De werking van het platform wordt nog volop verder geoptimaliseerd. Je kan steeds vragen, suggesties of opmerkingen over het Vastgoedinformatieplatform doorgeven via vastgoedinformatieplatform@vlaanderen.be.  

We zijn er samen met de initiatiefnemers (de Vlaamse regering, VVSG, CIB en FedNot) van overtuigd dat dit platform efficiëntiewinsten zal teweegbrengen voor alle partijen. Meer informatie over het platform vind je hier.   

Wij willen als stad Beringen er nogmaals op wijzen dat voor elk perceel/pand dat in verkoop komt vastgoedinlichtingen aangevraagd moeten worden zoals ook aangegeven in de VCRO.  De VCRO stelt dat de informatie moet aangevraagd worden vóór het plaatsen van een publicatie en dat deze informatie bij ontvangst in deze publicatie moet opgenomen worden.