Vaste bewegwijzering

Op het openbaar domein zijn enkel wegwijzers toegelaten die conform zijn aan de wetgeving. De aanvraag voor bewegwijzering doe je via de dienst mobiliteit. De dienst mobiliteit stuurt de aanvraag waar relevant door naar het gewest voor verdere afhandeling.
Je bezorgt ons daarvoor volgende:
  • je gegevens (naam, tel., e-mail,….) en een gemotiveerde reden waarom je bewegwijzering geplaatst wil zien
  • een plan waarop aangeduid staat waar je een bord geplaatst wil zien
  • het opschrift dat op het bord moet komen te staan
De kosten voor het plaatsen van signalisatie langs de gemeentewegen op initiatief van een nijverheids- of handelsbedrijf, andere rechtspersonen en verenigingen zijn vastgelegd in het retributiereglement. De kosten voor het plaatsen van signalisatie langs de gewestwegen dienen opgevraagd te worden bij Agentschap Wegen en Verkeer Limburg.