Uittreksel uit de registers

Een uittreksel uit de registers toont aan dat je ingeschreven bent in de gemeente.

Voorwaarden

  • Iedereen die een uittreksel uit de registers op zijn naam vraagt krijgt dit zonder voorwaarden
  • de afgifte aan derden is enkel toegestaan wanneer het document nodig is voor een juridische procedure
  • de ouder van een minderjarige kan namens het kind een uittreksel uit de registers krijgen, ook wanneer de ouders niet meer samenwonen en het kind bij de andere ouder verblijft

Kosten

Geen kosten.

Aanpak

Je kan dit document aanvragen
  • op afspraak, aan het loket van de dienst burgerzaken, sectie bevolking
  • via het thuisloket
  • via mail burgerzaken@beringen.be

Meenemen

Je identiteitskaart.